Výstava Leština

11.09.2018 12:00

Mimo okres Kutná Hora vyrazily naši chovatelé reprezentovat organizaci do Leštiny u Světlé nad Sázavou.

Králíky zde prezentovali přátelé Šusta František, Fikar Vojtěch a Mašín Miroslav.

Šusta František zde měl k vidění Belgického obra železitého, který získal 94 bodů. A tříčlenou kolekci Belgických obrů divoce zbarvených (0, 93 a 94 bodů)

Fikar Vojtěch přivezl kolekci Činčil Velkých s celkovým ziskem 373,5 bodů.

Mašín Miroslav reprezentoval s Burgundskými králíky. Přivezl jich celkem 7. Čtyřčlená kolekce získala 376,5 bodů a také čestnou cenu. Zbylý tři jednotlivci získaly 94, 0 a 93,5 bodů.

Odbornost drůbeže reprezentovali Šusta František, Šusta František MCH, Šustová Žofie MCH.

Plymutky koroptví červeně vlnité celkem ve dvou voliérách vystavil Šusta F. na které získal 91, 91, 91, 92, 0 a 91 bodů. Voliéru zdrobnělé plymutky černé prezentovala Šustová Ž. MCH, získala 91, 93, 92 bodů. Také dvě voliéry, tentokrát zdrobnělé plymutky koroptví červeně vlnité zde měl Šusta František MCH který získal 94, 91, 92 a 93,5, 94, 92 bodů a také čestnou cenu.